wyszukiwarka

ABS NEWS

Krótkie podsumowanie XII FSM

Drugi i trzeci dzień konferencji w Augustowie, obfitowały w ciekawe prelekcje i dyskusje. Starano się ocenić zmiany zachodzące w polskim mleczarstwie w ostatnich kilkunastu latach, oraz nakreślić prawdopodobne scenariusze na najbliżej okres. Nie obyło się bez ostrych słów.
Uczestnicy XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie, zapamiętają 12 września, z dwóch powodów. Pierwszym była debata, drugim powodem było przybycie ministra Marka Sawickiego.

Więcej na: farmer

Kara za nadprodukcję mleka 29 groszy za kilogram

Producenci mleka, którzy w ubiegłym roku kwotowym przekroczyli przyznane im limity obecnie otrzymują decyzje z ARR o wysokości kar pieniężnych naliczanej na podstawie wysokości przekroczenia przyznanych im limitów.
Krajowa kwota dostaw w ubiegłym roku kwotowym 2013/2014 została przekroczona o ok. 170 mln kg, czyli 1,7 proc. W związku z tym Agencja Rynku Rolnego informuje producentów mleka o konieczności uiszczenia opłaty z tytułu nadprodukcji. 

Więcej na: farmer

Ceny skupu mleka nadal spadają

Bank Gospodarki Żywnościowej poinformował, że na krajowym rynku mleka nadal przeważają czynniki wywierające presję na spadki cen skupu. Według najnowszych danych GUS w lipcu br. za hektolitr surowca rolnicy otrzymywali przeciętnie 134 zł, tj. mniej o ponad 1 proc. w porównaniu do czerwca br. i o ponad 3 proc. więcej w relacji rocznej.
Największe obniżki odnotowano w województwie lubuskim - o ponad 4 proc. w relacji miesięcznej do 139,1 zł/hl, oraz pomorskim - o ponad 3 proc. do 135,9 zł/hl. Z kolei w lubelskim ceny wzrosły o ponad 2 proc. do 137,2 zł/hl. 

Więcej na: ppr

Branża mleczarska liczy na pomoc Unii Europejskiej

Komisja Europejska powinna jak najszybciej pomóc branży mleczarskiej, która ponosi straty w wyniku rosyjskiego embarga na żywność - uważa prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemar Broś.
KE w ubiegłym tygodniu zapowiedziała, że w związku ze wstrzymaniem importu żywności przez Rosję możliwe jest wsparcie dla sektora mleczarskiego. Wartość planowanego wsparcia nie jest jeszcze znana. Nieoficjalne szacunki mówią o kwocie od 10 do 20 mln euro.

Więcej na: ppr

Na produkty mleczarskie jest ciągle niezła koniunktura

Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że na produkty mleczarskie jest na świecie ciągle niezła koniunktura i trzeba to wykorzystać, tym bardziej, że branża mleczarska w Polsce jest silna i szybko wejdzie na inne rynki - azjatyckie i afrykańskie.
"Na niektóre produkty mleczarskie Chiny, kraje afrykańskie i azjatyckie wykazują ogromne zapotrzebowanie, ale żeby zawrzeć nowe kontrakty potrzeba będzie trochę czasu" - powiedział dziennikarzom minister rolnictwa Marek Sawicki, który uczestniczył w piątek w 12 Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie (Podlaskie), gdzie spotkał się również z producentami branży mleczarskiej.

Więcej na:ppr

Embargo w mleczarstwie jest już widoczne

Bank Gospodarki Żywnościowej podał, że spadki cen skupu utrzymujące się w Unii Europejskiej od początku bieżącego roku, powoli przekładają się na wyhamowanie wzrostowych tendencji w produkcji mleka. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej w czerwcu br. skup mleka we Wspólnocie był wyższy o 4,3 proc. w porównaniu do 2013 roku i wyniósł 12,6 mln ton.

Więcej na: ppr

Przyczyny zatrzymania łożyska

Konsekwencjami zatrzymania błon płodowych, mogą być problemy z dalszą płodnością mlecznicy jak i różnego rodzaju stany zapalne prowadzące bezpośrednio do upadków. Dlatego ważne jest, aby znać przyczyny wystąpienia tego schorzenia.
Z zatrzymaniem błon płodowych u krów, mamy do czynienia, jeśli popłód w całości lub częściowo zalega w macicy, na 12 godzin po wyparciu płodu. Przyczyn, takiego stanu można dopatrywać się zarówno w czynnikach żywieniowych, zakaźnych jak i czynnościowych lub związanych z systemem utrzymania.

Więcej na:farmer

Czy Twoja dojarka pracuje prawidłowo?

Na stan wymienia i jakość produkowanego mleka, poza oczywistymi czynnikami jak żywienie i higiena, duży wpływ ma również stan aparatury udojowej. W natłoku codziennych obowiązków hodowcy często zapominają o skontrolowaniu pracy dojarki.
Dojarka w każdym gospodarstwie mleczarskim jest używana przynajmniej dwa razy w ciągu dnia, a więc niejednokrotnie częściej niż wóz paszowy. Jednak codzienna rutyna usypia często naszą czujność i o stanie technicznym dojarki przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy się popsuje.

Więcej na: farmer

Bezpieczne wycielenia w kojcu porodowym

W ostatnich tygodniach przed wycieleniem krowy powinny mieć zapewniony spokój i komfort. Takie warunki można zapewnić zwierzętom w kojcu porodowym.
Warto jest wydzielić w oborze miejsce na kojec porodowy, w którym umieszcza się krowy na 2 – 3 tygodnie przed planowanym wycieleniem. Powinien on być położony w miejscu zacisznym i łatwo dostępnym, które często mija się w ciągu dnia. Zwiększy to częstotliwość doglądania znajdującej się tam sztuki.

Więcej na: farmer

Zadbajmy o cielęta

Wychów cieląt jest bardzo istotnym okresem w prowadzeniu stada bydła mlecznego. Od prawidłowego odchowu zależy późniejsza użytkowość, zdrowotność i długowieczność zwierząt.
Szczególnie w pierwszych dniach życia obserwuje się najwięcej zachorowań i padnięć cieląt. Jak podaje literatura, na pierwszy tydzień życia przypada 60 proc., a na pierwsze 2 tygodnie 70- 80 proc. wszystkich zachorowań całego okresu wychowu.

Więcej na: farmer

Rzeka polskiego mleka

W miesiącach kwiecień – lipiec 2014 do podmiotów skupujących dostarczono ok. 3,68 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu - informuje Agerncja rynku Rolnego - Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 4 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 wyniósł ok. 37,38%. Natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 37,07%.

Więcej na:ppr

KE nie wyklucza wsparcia dla sektora mleczarskiego

Skutki wprowadzonego przez Rosję 7 sierpnia embarga były tematem piątkowego spotkania ekspertów z państw UE i Komisji Europejskiej w Brukseli. "Komisja potwierdziła, że analizuje dane i nie zawaha się podjąć dalszych nadzwyczajnych działań, mających na celu wsparcie (producentów), szczególnie odnośnie niektórych produktów mleczarskich, gdzie skutki rosyjskiego embarga są widoczne" - poinformował rzecznik KE ds. rolnictwa Roger Waite po spotkaniu ekspertów krajów unijnych w ten sposób łąkę otrzymamy paszę o wysokiej jakości i dobrym plonowaniu?

Więcej na:ppr

Prosty sposób na suchą paszę dla cieląt

Odchów cieląt jest jednym z ważniejszych okresów w życiu zwierząt. Aby przebiegał prawidłowo należy cielętom podawać tylko produkty najwyższej jakości, co niewątpliwie zaprocentuje w przyszłości.
Mówiąc o jakości, dotyczy to m.in. startowej paszy treściwej, którą podaje się cielętom już niemal od pierwszych dni życia. Jest to zazwyczaj granulowana pasza białkowa typu CJ, wymieszana z całym ziarnem kukurydzy czy owsa. Coraz częściej hodowcy wybierają gotowy produkt w postaci musli, oferowany przez firmy paszowe.

Więcej na:farmer

Trochę inne maty legowiskowe

Na legowiskach dla krów stosowanych jest wiele materiałów służących jako ich pokrycie. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie materacy gumowych, ale w nieco innym wykonaniu.
Wyliczankę materiałów stosowanych na legowiskach można zacząć od surowców naturalnych, jak tradycyjna ściółka ze słomy, poprzez trociny, piasek, czy separat z gnojowicy, a kończąc na materiałach sztucznych, jak guma.Można także zdecydować się na nieco inne rozwiązanie.

Więcej na:farmer

LKS – większa koncentracja energii

LKS – większa koncentracja energii
W żywieniu krów mlecznych osiągających wysokie wydajności problematycznym staje się pokrycie ich zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Paszą ułatwiającą rozwiązanie tego problemu może być kiszonka z całych kolb kukurydzy (LKS).
Jeśli nie jesteśmy w stanie zwiększyć pobrania paszy, możemy wybrać inne rozwiązanie, mianowicie zwiększyć w niej koncentrację składników odżywczych. W takiej sytuacji uzasadnione jest zakiszanie kukurydzy w technologii LKS, z niem. Lisch-Kolben-Schrot co można przetłumaczyć jako „zmiksowane kolby kukurydzy”.

Więcej na:farmer

Białoruś zniosła zakaz importu bydła z państw UE, w tym z Polski

Białoruś zniosła zakaz wwozu na swoje terytorium bydła rogatego z państw Unii Europejskiej. Zakaz dotyczył także Polski.
W latach 2012-2013 Białoruś wprowadziła zakaz importu dużej i małej rogacizny, czyli np. krów i kóz, a także pochodzącego od nich materiału genetycznego z szeregu państw UE, w tym m.in. Polski. Uzasadniono to wykryciem w tych krajach nowych przypadków zachorowań wywołanych przez wirus ze Schmallenbergu. Teraz zakaz został zniesiony.

Więcej na: farmer

Nasza eksportowa wołowina

Bank Gospodarki Żywnościowej podał  wg wstępnych danych MF, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br., na rynki zagraniczne trafiło 117 tys. t polskiej wołowiny o wartości 375 mln euro. Podobnie jak w roku poprzednim, największą część eksportu stanowiło mięso świeże lub schłodzone (90 tys. t). Znacznie mniej sprzedano mięsa mrożonego (27 tys. t). Eksport nieprzetworzonego mięsa wołowego ogółem w okresie I-V br. był o 1% wyższy w skali roku. Siłą napędową eksportu pozostają kraje UE, gdzie we wskazanym okresie trafiło 104 tys. t, co stanowiło prawie 90% eksportu krajowej wołowin.

Więcej na:ppr

Pasze objętościowe to nie tylko białko i energia

Sianokiszonki z traw, a właściwie mieszanek traw z roślinami motylkowatymi, stanowią na ogół około 30% pasz objętościowych w dawce pokarmowej krów. Tak więc, trudno sobie wyobrazić hodowlę krów mlecznych, bez trwałych użytków zielonych w skrócie TUZ. Pozornie wydawać by się mogło, że trawa to roślina o znikomych potrzebach – wystarczy przecież wiosną zasilić ją azotem, a jeżeli zadbamy o dostarczenie niewielkich ilości fosforu i potasu, to „sprawę mamy z głowy”. Czy takie podejście jest zasadne? Czy „prowadząc” w ten sposób łąkę otrzymamy paszę o wysokiej jakości i dobrym plonowaniu?

Więcej na: ppr

 

MAPA STRONY