wyszukiwarka

O nas

ABS 75 years

logo ABS 75ABS Global –

Lider światowej genetyki od ponad 75 lat

 

 

ABS zostało założone w 1941 roku przez J. Rockefeller Prentice

 

J. Rockefeller Prentice odegrał główną rolę w określeniu kierunku rozwoju dla firmy w USA. Wierzył On w potrzebę testowania potomstwa buhajów, ponieważ jedną z zalet sztucznej inseminacji jest możliwość uzyskania tysięcy, a nie dziesiątek cieląt od każdego buhaja, znaczenie, aby buhaj był jak najbardziej doskonały genetycznie było oczywiste. Początkowo jednak, zasada ta była wyznawana tylko przez Prentice, gdyż inni wybierali łatwiejszą drogę sprzedaży nasienia od tańszych i nie sprawdzonych buhajów.

historia3Podstawowymi zasadami sukcesu ABS-u, “kamieniami węgielnymi” Prentice były:

  • Właściwi ludzie-najlepsi w swojej dziedzinie
  • Wolna i otwarta konkurencja-wpajanie efektywności, aby jak najlepiej służyć społeczeństwu.
  • Najlepsze buhaje testowane na podstawie potomstwa - podstawą branży
  • Badania - do stworzenia solidnej podstawy technicznej nowej branży.
  • Kapitał-do zagwarantowania szybkiego postępu firmy.
  • Zyski – by wykazać zwrot z inwestycji oraz zapewnić środki potrzebne do dalszego rozwoju

Jego przewidywania określające klucze do sukcesu dobrze przetrwały próbę czasu.

Na początku działalności przedsiębiorstwa, nie było możliwości przechowywania nasienia inaczej niż w postaci płynnej przez kilka dni, w temperaturze 35-38 (1-3˚C) F. Tak więc, nasienie musiało być wysyłane co drugi dzień do techników rozrzuconych po całym kraju.

historia5W styczniu 1951 roku, urodził sie pierwszy cielak z nasienia zamrożonego w Anglii przez D.L Stewart używającego procedur, które uwzględniały dodatek gliceryny do ekstendera opisanego w 1950 roku przez A.U. Smith i Chris Polge.

29 maja 1953 roku, w USA urodził się pierwszy w cielak (nazwany odpowiednio ”Frosty”) z zamrożonego nasienia opracowanego przez zespół Prentica z ABS. Późną jesienią 1953 roku, Prentice zatrudnił Polge w ABS do pracy nad podstawami dla dalszych badań nad komercyjnym wykorzystaniem przełomowych odkryć laboratoryjnych w inseminacji.

W tym czasie, zamrożone nasienie przechowywane było w suchym lodzie i alkoholu w temperaturze -110F(-79˚C), takie były początki, dalekie jeszcze od praktycznych technik w zakresie przechowywania i transportu nasienia. Pewne działanie zostały również poczynione w kierunku w kierunku chłodzenia mechanicznego.

Prentice i jego załoga odkryli właściwości ciekłego azotu jako bardzo korzystne (temperatura -320F (-196˚C) i substancja niepalna (dla bezpieczeństwa).

Następnie powstał problem pojemnika do przechowywania na co zostały skierowane główne działania i wydatki przeznaczone na opracowanie kontenera przypominającego mały termos, z co najmniej dwutygodniowym czasem przechowywania, który mógłby być przewożony od farmy do farmy przez lokalnego inseminatora.

Nad tym wynalazkiem pracowali inżynierowie firmy Linde i zespół ABS-u. Pierwsza sztuka, na zdjęciu po lewej składała się z warstwy izolującej oraz próżni i była dostępna do użytku w terenie w 1956 roku.

Prentice, jedyny udziałowiec firmy, postanowił w 1966 roku sprzedać firmę, aby w przypadku jego śmierci, spółka była w stanie kontynuować jako całość. Po rozważeniu kilku kandydatur, Prentice i zarząd podjęli decyzję, że najlepszym rozwiązaniem dla dalszego rozwoju ABS będzie firma W.R.Grace&Co.

ABS stało sie częścią W.R. Grace & Co. 1 września 1967 roku. W 1968 roku, Dr Robert E. Walton został mianowany Prezesem ABS. Pełnił tą funkcję przez 20 lat. W 1989 roku, Dr . John J. Sullivan został mianowany trzecim prezesem firmy ABS.

W sierpniu 1994 roku W.R. Grace sprzedał ABS firmie Protein Genetics Inc. Prezesem ABS był w tym czasie Jack E. Shelton, były pracownik firmy Grace, który zrezygnował z pracy w Grace po 22 latach i wybrał dalszą karierę w ABS. Protein Genetics Inc było spółką holdingową z mieszanką korporacji, instytucji i osób prywatnych jako akcjonariuszy. Jack

ABS było w posiadaniu PGI do listopada 1999 dopóki nie zostało sprzedane Genus plc, angielskiej firmy rolniczej. Genus posiada udziały nie tylko w firmie zajmującej się sztuczną inseminacją bydła (największa tego typu firma w UK), ale również w doradztwie oraz w spółce dystrybującej zaopatrzenie weterynaryjne. W 2006 roku, Genus plc kupił Sygen, spółkę holdingową będącą właścicielem PIC i Synqua.

PIC, największa na świecie firma zajmująca się genetyką trzody chlewnej, pomogła Genus plc stać się największą na świecie firmą zajmującą się genetyką zwierząt.

W czasie gdy ABS było sprzedawane do Genus, prezesem ABS był Marc van't Noordende, który dołączył do ABS w grudniu 1996 roku. Marc van't Noordende, rodowity holender, pracował wcześniej w zarządzaniu chemikaliami. Odszedł On z ABS w marcu 2000 roku. W lipcu 2000 roku, prezesem ABS Global Inc został rodowity Anglik-Ian Biggs.

Wchodząc w lata 90-te, ABS podjął istotne kroki w restrukturyzacji pozycji organizacji, jako dominującego dostawcy genetyki bydła mlecznego i mięsnego oraz produktów z tym związanych, do producentów na całym świecie. Obecnie nacisk kładziony jest na globalną ekspansję poprzez konsolidację i osiągnięcia technologiczne dla odróżnienia produktów ABS na rynku.

Obecnie, ABS posiada własne przedstawicielstwa w Kanadzie, UK, we Włoszech, Francji, Australii, Maksyku, Chile, Brazylii, Argentynie, Kolumbii, Urugwaju, Niemczech, Francji, Irlandii, Południowej Afryce, Indiach, Chinach i od 2012 w Polsce. Te partnerstwa biznesowe są powiększone o sieć dystrybutorów i agentów na całym świecie dostarczających produkty, programy i usługi ABS do coraz większej liczby producentów zwierząt na świecie. Praca z ludźmi, którzy znają kulturę, rynek, język i potrzeb swojego kraju okazała skuteczną metodą budowania silnych, owocnych relacji.

Organizacje zajmujące się sztuczną inseminacją współpracują ze sobą wg własnych, narzuconych sobie norm postępowania, wydajności i wiarygodności. Gdy klienci kupują nasienie, kupują dwie rzeczy, które wymagają całkowitego zaufania do dostawcy. Pierwsza to nadzieja, że ich krowy zostaną zapłodnione. Druga to zaufanie, że otrzymane potomstwo, kilka lat później, będzie cennym dodatkiem do ich stada.

Innymi słowy, klient kupuje przyszłość, która nigdy nie może zostać zmierzona w momencie zakupu. To wiarygodność i dotychczasowa skuteczność firm zajmujących się sztuczną inseminacją stała się jedyną normą oceny. Bez tak dużego kredytu zaufania, przemysł nie dotarłby do punktu, w którym jest obecnie, gdzie ponad 65% krów mlecznych i kilka milionów krów mięsnych kraju jest sztucznie zapładniana.

Jest jeszcze jedna grupa ludzi o których nie mówiliśmy, a którzy są bardzo ważni dla ekonomii ABS – to przedstawiciele i dystrybutorzy ABS, którzy są odpowiedzialni za obsługę ponad 3 milionów krów mlecznych i mięsnych każdego roku, nasieniem produkowanym przez ABS. To profesjonalnie przeszkolony personel poświęcający swoją pracę dla producentów mleka i hodowców bydła w swoich społecznościach na całym świecie.

Niektórzy z nich przejechali milion mil i zapłodnili ponad 100000 krów w ciągu swojej kariery. Rzeczą niemożliwą jest by odnieść się do konkretnych sytuacji i ludzi które przyczyniły się do zasad, filozofii, podstaw technicznych, ducha i sukcesu ABS.

Nasz sukces to wynik pracy zespołowej, z Mr. Prentice który dostarczył siłę napędową rozwoju w sensie finansowym oraz co ważniejsze opracował i wdrożył podstawowe wytyczne. Ten zespół stworzył ABS Global Inc. największą na świecie firmę w branży sztucznego unasienniania z ponad 15 milionami porcji nasienia sprzedawanych rocznie.

 

MAPA STRONY